Pumunta sa nilalaman

Alice Stone Blackwell

Mula Wikiquote

Si Alice Stone Blackwell (Setyembre 14, 1857 - Marso 15, 1950) ay isang feminist, suffragist, mamamahayag, radikal na sosyalista, at tagapagtaguyod ng karapatang pantao na naninirahan sa USA. Ang kanyang mga magulang ay sina Lucy Stone at Henry Browne Blackwell.

  • Maliban kung may napakalakas na dahilan sa kabaligtaran, karaniwang tinatanggap na ang bawat tao ay may karapatang sumangguni tungkol sa kanyang sariling mga alalahanin. Ang mga batas na dapat niyang sundin at ang mga buwis na kailangan niyang bayaran ay mga bagay na higit na may kinalaman sa kanya, at ang tanging paraan ng direktang pagsangguni tungkol sa mga ito, sa ilalim ng ating anyo ng gobyerno, ay sa pamamagitan ng balota. Mayroon bang anumang napakagandang dahilan kung bakit hindi dapat malayang konsultahin ang mga kababaihan sa direktang paraan na ito?
  • Wala akong pag-aalinlangan na kung ang mga kababaihan lamang ang gumawa ng mga batas, ang mga batas na iyon ay magiging isang panig lamang gaya ng mga ito ngayon, sa kabilang direksyon lamang.
  • hindi umano umuunlad ang kilusang ito; na habang ang mga paggalaw sa iba pang mga linya ay higit na nagtatagumpay, walang pagsulong sa linyang ito. Dalawampu't limang taon na ang nakalilipas, na may hindi gaanong mga eksepsiyon, ang mga kababaihan ay hindi maaaring bumoto kahit saan. Sa ngayon, mayroon silang pagboto sa paaralan sa dalawampu't tatlong Estado, ganap na pagboto sa Wyoming, pagboto sa munisipyo sa Kansas, at pagboto sa munisipyo para sa mga nag-iisang babae at mga biyuda sa England, Scotland at karamihan sa mga lalawigan ng Britanya. Ang sentido komun ng mundo ay dahan-dahan ngunit tiyak na nagtatrabaho patungo sa karapatan ng kababaihan.