Pumunta sa nilalaman

Dekada '70

Mula Wikiquote

Ang Dekada '70 (Dekada '70: Ang Orihinal at Kumpletong Edisyon), ay isang nobelang Pilipino na isinatitik ni Lualhati Bautista. Ito ay isang pagsasalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng isang pamilyang nahagip sa kalagitnaan ng mga magulong dekada ng 1970. Tinatalakay nito kung paano nakibaka ang isang mag-anak na nasa gitnang antas ng lipunan, at kung paano nila hinarap ang mga pagbabago na nagbigay ng kapangyarihan upang bumangon laban sa pamahalaang Marcos.

  • Ang payapang pampang ay para lang sa mga pangahas na sasalunga sa alimpuyo ng mga alon sa panahon ng unos."

- Lualhati Bautista, Dekada '70

  • Pumapasok na nga ang 1975. Sana'y isang maganda at payapa kahit 'di na masaganang bagong taon. Isang taon ng kaligtasan sa mga 'di-pagkakaunawaan, sakit, aksidente, raids, mass arrest, encounter, assassination, at mga pa-traydor ng kamatayan!"

-Lualhati Bautista, Dekada '70