Greta Garbo

Mula Wikiquote
  • Hindi ko sinabing, "Gusto kong mapag-isa." Ang tanging nasabi ko, "Gusto kong pabayaan! Nandiyan ang lahat ng pagkakaiba.