Pumunta sa nilalaman

Mahatma Gandhi

Mula Wikiquote
Katotohanan lamang ang magtitiis, ang lahat ng natitira ay aalisin bago ang agos ng panahon. Kailangan kong patuloy na magpatotoo sa katotohanan kahit na ako ay pinabayaan ng lahat. Ang akin ngayon ay maaaring isang tinig sa ilang, ngunit ito ay maririnig kapag ang lahat ng iba pang mga tinig ay pinatahimik, kung ito ay ang tinig ng Katotohanan.

Mohandas Karamchand Gandhi (Oktubre 1869 – Enero 30, 1948) ay isang abogadong Indian, anti-kolonyal na nasyonalistand na politikal na etika na gumamit ng walang dahas na pagtutol upang pamunuan ang matagumpay na kampanya para sa kalayaan ng India.

"Maging pagbabago na nais mong makita sa mundo."

“Mamuhay na parang mamamatay ka bukas. Matuto kang parang ikaw ay mabubuhay magpakailanman."

"Ang kaligayahan ay kapag ang iniisip mo, sinasabi mo, at ginagawa mo ay magkakasuwato."

  • "Ang mundo ay nagbibigay ng sapat upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat tao, ngunit hindi ang kasakiman ng bawat tao."
  1. WPSKP #WikiForHumanRights