Pumunta sa nilalaman

Michael Duca

Mula Wikiquote

Si Michael Duca (Hunyo 5, 1952–) ay isang Amerikanong pinuno ng Simbahang Romano Katoliko na nagsisilbing obispo ng Diocese ng Baton Rouge.

Kapag hinilingan kang maging tagapamagitan sa mahirap na labanan sa iyong parokya, na masunurin sa panawagang iyon na maging tagapamayapa.Kapag tinawag kayo para sa ilang matatag na katotohanan, isang mahirap na katotohanan, na masunurin sa inyong tungkulin sa priesthood.Kapag tinawag kang bigyan ang iyong mga tao ng misa sa panahon na ito ay mahirap para sa iyo ngunit maginhawa para sa kanila, isaalang-alang ang opsyong iyon at maging masunurin sa tawag ng mga pangangailangan ng iyong mga tao.Iyan ay mas malalim na pagsunod, ang kakayahan ninyong marinig ang kalooban ng Diyos sa inyong bakasyon.